Mladé Čunovo

Mladé Čunovo je pozemkový rezidenčný development v mestskej časti Bratislavy ČUNOVO, ktorý nadväzuje na zastavanú časť obce. Zahŕňa spolu 22 hektárov, z ktorých cca 13 ha je v rozvojovom území a cca 9 hektárov v území definovanom v územnom pláne ako stabilizované územie – orná pôda.

Prvá etapa projektu Mladé Čunovo - 10,7 ha, bola ukončená na jeseň 2012

Rezidenčný pozemkový projekt v mestskej časti ČUNOVO – pozemky pre individuálnu výstavbu rodinných domov a predaj radových rodinných domov.

Časovanie: jún 2010 – október 2012
Počet pozemkov: 132 vo výmere od 500 – 1.000 m2
Radové domy v rámci projektu: 20 radových rodinných domov.

Rýchlosť predaja, technické nastavenie projektu, lokalita, dopravná dostupnosť,  veľkosti pozemkov a v neposlednom rade dobre nastavená cena a tvár kampane – niekoľkonásobní Olympijskí víťazi  bratia Hochschornerovci nám zaručili úspech v súťaži  Najlepší rezidenčný developer SR za rok 2012, organizovanej časopisom RealitySK. Portálom www.reality.sk a Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska – víťazstvo v kategórii Pozemky.

Najväčší záujem o bývanie v Mladom Čunove prejavili najmä mladé rodiny a samotní Čunovčania. Projekt charakterizuje veľkorysé množstvo verejnej zelene, ktorá sa rozkladá na ploche viac ako 5.500 m2. Susedské záhrady, ktoré môžu využívať všetci obyvatelia mestskej časti, ako aj široké komunikácie vytvárajú ideálny priestor pre spoločné aktivity detí i dospelých. Mladí rodičia vítajú ideu, že nie je nevyhnutné uzatvárať sa vo svojich domoch a že môžu spoznávať susedov v kultivovanom verejnom priestore.

Pozemky pre druhú etapu projektu Mladé Čunovo spoločnosť predala.

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Celková rozvojová plocha 22 ha
1. etapa
10,7 ha – 136 pozemkov pre RD, z toho 20 radových RD

2. etapa
8,6 ha - je mimo územného plánu mesta

Mlade Cunovo - mapka