Mladé Čunovo

Mladé Čunovo je pozemkový rezidenčný development v mestskej časti Bratislavy ČUNOVO, ktorý nadväzuje na zastavanú časť obce. Zahŕňa spolu 22 hektárov, z ktorých cca 13 ha je v rozvojovom území a cca 9 hektárov v území definovanom v územnom pláne ako stabilizované územie – orná pôda.

Prvá etapa projektu Mladé Čunovo - 10,7 ha, bola ukončená na jeseň 2012

Rezidenčný pozemkový projekt v mestskej časti ČUNOVO – pozemky pre individuálnu výstavbu rodinných domov a predaj radových rodinných domov.

Časovanie: jún 2010 – október 2012
Počet pozemkov: 132 vo výmere od 500 – 1.000 m2
Radové domy v rámci projektu: 20 radových rodinných domov.

Rýchlosť predaja, technické nastavenie projektu, lokalita, dopravná dostupnosť,  veľkosti pozemkov a v neposlednom rade dobre nastavená cena a tvár kampane – niekoľkonásobní Olympijskí víťazi  bratia Hochschornerovci nám zaručili úspech v súťaži  Najlepší rezidenčný developer SR za rok 2012, organizovanej časopisom RealitySK. Portálom www.reality.sk a Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska – víťazstvo v kategórii Pozemky.

Najväčší záujem o bývanie v Mladom Čunove prejavili najmä mladé rodiny a samotní Čunovčania. Projekt charakterizuje veľkorysé množstvo verejnej zelene, ktorá sa rozkladá na ploche viac ako 5.500 m2. Susedské záhrady, ktoré môžu využívať všetci obyvatelia mestskej časti, ako aj široké komunikácie vytvárajú ideálny priestor pre spoločné aktivity detí i dospelých. Mladí rodičia vítajú ideu, že nie je nevyhnutné uzatvárať sa vo svojich domoch a že môžu spoznávať susedov v kultivovanom verejnom priestore.

Ďalších 2,7 ha sa nachádza takisto v rozvojovom území, a keďže nie sú scelené, tak sa developer Mladé Čunovo podujal investovať jednoduché pozemkové úpravy pre celé toto územie o výmere 13,2 ha. Jednoduché pozemkové úpravy sú momentálne v procese a predpoklad ich ukončenia je apríl 2014.

Zámery pre druhú etapu developmentu Mladé Čunovo

Druhá etapa pozemkového developmentu sa týka územia o výmere 8,6 ha, ktoré je mimo územného plánu mesta Bratislavy. Urbanistická štúdia pre toto územie, pripravená už v roku 2008, rozšírená aj o pozemky ostatných vlastníkov, zahŕňa plochu o celkovej výmere 18,8 ha. Mestská časť nepodporila za  tento zámer. Jedná sa o plochu ohraničenú Petržalskou cestou, dočasnou komunikáciou pre vozidlá stavby, vybudovanou pre 1. etapu výstavby projektu Mladé Čunovo, zastavnou časťou obce zo SV a hranicou územného plánu obce. Týmto by sa vlastne rozšírila existujúca mestská časť smerom k Rusovciam a kompaktne by nadväzovala na zastavanú časť obce a prvú etapu pozemkového developmentu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Celková rozvojová plocha 22 ha
1. etapa
10,7 ha – 136 pozemkov pre RD, z toho 20 radových RD
2,7 ha – pozemky pre RD a občiansku vybavenosť
2. etapa
8,6 ha – pripravená urbanistická štúdia, cca 95 pozemkov pre RD

Mlade Cunovo - mapka