Mladé Čunovo

Mladé Čunovo je úspešne zavŕšený rezidenčný pozemkový development v mestskej časti Bratislava - ČUNOVO, ktorý citlivo nadväzuje na pôvodnú zastavanú časť obce. Na ploche 10 ha spoločnosť kompletne vybudovala novú infraštruktúru a umožnila tak vzniku modernej rezidenčnej zóny s vyše 130 pozemkami určenými na individuálnu výstavbu rodinných domov a uviedla na trh unikátnu myšlienku „komunitných záhrad“.

Projekt Mladé Čunovo s rozlohou 10,7 ha bol ukončený na jeseň 2012.

Časovanie: jún 2010 – október 2012
Počet pozemkov: 132 vo výmere od 500 – 1.000 m2
Radové domy v rámci projektu: 20 radových rodinných domov.

Rýchlosť predaja, technické nastavenie projektu, lokalita, dopravná dostupnosť,  veľkosti pozemkov a v neposlednom rade dobre nastavená cena a tvár kampane – niekoľkonásobní Olympijskí víťazi  bratia Hochschornerovci, spoločnosti zabezpečili úspech v súťaži "Najlepší rezidenčný developer SR za rok 2012", organizovanej časopisom RealitySK, Portálom www.reality.sk a Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska – víťazstvo v kategórii Pozemky.

Najväčší záujem o bývanie v Mladom Čunove prejavili najmä mladé rodiny a samotní Čunovčania. Projekt charakterizuje veľkorysé množstvo verejnej zelene, ktorá sa rozkladá na ploche viac ako 5.500 m2. Susedské záhrady, ktoré môžu využívať všetci obyvatelia mestskej časti, ako aj široké komunikácie,  vytvárajú ideálny priestor pre spoločné aktivity detí i dospelých. Mladí rodičia vítajú ideu, že nie je nevyhnutné uzatvárať sa vo svojich domoch a že môžu spoznávať susedov v kultivovanom verejnom priestore...

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rozvojová plocha 1. ETAPY 10,7 ha
136 pozemkov pre RD
z toho 20 radových domov

Mlade Cunovo - mapka